Om halvapor

Halvapor är en äldre beteckning för en underordning i ordningen primater. Idag räknas alla arter som tidigare var listade i denna underordning till underordningen Strepsirrhini förutom familjen spökdjur som istället flyttades till underordningen Haplorhini.